Stylodrilus

Stylodrilus sp.,

Описание
Находища
Свързани заглавия

Номенклатура

Клас: Oligochaeta
Разред: Lumbriculida
Подразред:
Семейство: Lumbriculidae, Vejdovsky, 1884
Род: Stylodrilus, Claparede, 1862
Stylodrilus sp.,

Бележки

Находища

Източници

Stylodrilus sp.