Limnodrilus

Limnodrilus sp.,

Описание
Находища
Свързани заглавия

Номенклатура

Клас: Oligochaeta
Разред: Tubificida
Подразред: Tubificina
Семейство: Tubificidae, Vejdovsky, 1884
Род: Limnodrilus, Claparede, 1862
Limnodrilus sp.,

Бележки

Находища

Източници

Limnodrilus sp.