Chaetogaster

Chaetogaster langi, Bretscher, 1896

Описание
Находища
Свързани заглавия

Номенклатура

Клас: Oligochaeta
Разред: Tubificida
Подразред: Tubificina
Семейство: Naididae, Benham, 1890
Род: Chaetogaster, Baer, 1827
Chaetogaster langi, Bretscher, 1896

Бележки

Находища

Източници